Procedura recenzowania

 

W celu wybrania tytułów wartościowych pod względem naukowym i/lub dydaktycznym Wydawnictwo MediPage stosuje procedurę recenzowania prac zaproponowanych do publikacji. Procedura ta jest zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanymi w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011).

 

 1. Autor, przysyłając pracę do publikacji, zgadza się na wysłanie jej do recenzji.
 2. Prace podlegają wstępnej ocenie przez Kolegium Redakcyjne. Teksty niezgodne z profilem wydawnictwa lub zawierające błędy formalne są odrzucane lub zwracane Autorowi do uzupełnienia i poprawy. Prace przyjęte przez Kolegium Redakcyjne wysyłane są do recenzji.
 3. Recenzent otrzymuje spis treści i streszczenie monografii, a cały tekst po wyrażeniu zgody na przygotowanie recenzji.
 4. Czas wykonania recenzji nie może przekraczać 3 miesięcy.
 5. Prace wysyłane są do dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora, specjalistów w danej dziedzinie.
 6. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 7. Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 8. Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej lub osobistej z Autorem.
 9. Procedura recenzji zachowuje standardy poufności. Informacje, idee i wnioski przedstawione w recenzowanej pracy są poufne i Recenzent nie może ich wykorzystać do osiągnięcia własnych korzyści.
 10. Wydawnictwo w żaden sposób nie wpływa na opinie wydane przez Recenzentów.
 11. Autorzy mogą zapoznać się z recenzjami i dokonać ewentualnych poprawek zgodnie z sugestiami Recenzentów.
 12. Recenzent może sprawdzić pracę po zmianach wprowadzonych przez Autora.
 13. Recenzenci, oceniając monografię, biorą pod uwagę: spójność tekstu z tematem, poprawność merytoryczną i terminologiczną, oryginalność pracy, zgodność z aktualnym stanem badań, praktyczne znaczenie kliniczne i wartość dydaktyczną.
 14. Recenzja zawiera konkluzję dotyczącą przyjęcia pracy do publikacji bez poprawek, dopuszczenia do publikacji po dokonaniu określonych zmian lub odrzucenia.
 15. Wydawnictwo nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymogów recenzji naukowej.
 16. Warunkiem przyjęcia monografii do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl