Konkursy

REGULAMIN LUTOWEGO KONKURSU FACEBOOKOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkus DENTOLEK" i zwany jest dalej „Konkursem”.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.02.2018 r. a jego zakończenie nastąpi w dniu 23.02.2018 r.
2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.
3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Medyczne MEDIPAGE z siedzibą przy ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,
b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie www.medipage.pl
2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3
Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu Dentolek
2. Nagrodą w Konkursie jest książka Dentolek+suplement.
a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę (jedną książkę)
b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.
3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez udostępnienie grafiki konkursowej na swoim profilu Facebookowym
4. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Polubić profil Dentolek
b) udostępnić grafikę konkursową
c) zaprosić do zabawy minimum 3 osoby

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 26.02.2018r.
2. Spośród osób biorących udział w konkursie Jury wskazane przez Organizatora wylosuje jedną osobę (Laureat Konkursu)
3. Laureat konkursu otrzyma jedną nagrodę zgodnie z §3 pkt. 2 Regulaminu
4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:
a) komentarzem pod postem konkursowym, albo
b) wiadomością prywatną, najpóźniej w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu
5. Laureat Konkursu powinien w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać Organizatorowi konkursu w wiadomości prywatnej na Facebooku dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.
6. Nagroda zostanie wysłana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych kontaktowych od Laureata Konkursu.

§5
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.


Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU FB - pobierz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl