MedPREMIA

 

Program lojalnościowy wydawnictwa MediPage

 

1 zł = 1 punkt

Każde zdobyte 1000 punktów można wymienić na rabat w wysokości 50 zł do wykorzystania przy kolejnym zakupie.

Wymiany punktów można dokonać w zakładce "Moje konto" po wybraniu opcji "Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić za punkty". Wymiany należy dokonać najpóźniej w dniu dokonania zakupu.

 Rabat może zostać wykorzystany tylko przy wyborze płatności w formie przelewu. W takim przypadku należy dokonać płatności na kwotę zamówienia pomniejszoną o kwotę wykorzystanego rabatu.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Programu.

 


 

Regulamin programu lojalnościowego „MedPREMIA”

 

Program „MedPREMIA” organizowany jest przez Medipage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000149261 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 192.000 złotych, posiadający numery NIP: 5213231683 i REGON: 015428829.

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego MedPREMIA oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 1 marca 2013 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Programu Organizator powiadomi w terminie 2 miesięcy przed jej wprowadzeniem za pośrednictwem strony internetowej medipage.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, za uprzednim 2 miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę jego zakończenia i dokonane zostanie za pośrednictwem strony internetowej http://medipage.pl. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

§ 2
Zasady Programu oraz Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarejestrowały się w sklepie internetowym medipage.pl
 2. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując dowolnego zakupu w sklepie internetowym medipage.pl z wyłączeniem książek anglojęzycznych dostępnych na zamówienie.
 3. Za każdy zakup dokonany z zarejestrowanego w sklepie konta Uczestnikowi przyznawane będą punkty  zgodnie z zasadą, że każde wydane 1 zł (słownie: jeden złoty) oznacza 1 punkt w Programie.
 4. W przypadku zwrotu zakupionego produktu Organizator odejmuje Uczestnikowi odpowiednią liczbę punktów równą cenie zwracanego produktu
 5. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania po zalogowaniu się na swoje konto na stronie internetowej sklepu.
 6. Program dotyczy klientów indywidualnych. Z udziału w programie wyłączone są księgarnie, biblioteki, szkoły i inne instytucje.

§ 3
Zasady Wymiany Punktów

 1. Uczestnik ma możliwość wymiany uzbieranych punktów zgodnie z zasadą, że 1000 pkt można wymienić na rabat o wartości 50 zł. O momencie i sposobie wymiany decyduje Klient, wymieniając punkty w Panelu Klienta.
 2. Rabat, o którym mowa w pkt. 1 może być wykorzystany przy kolejnym zakupie z zastrzeżeniem, że kwota zakupu musi być równa lub wyższa kwocie wykorzystanego rabatu.
 3. Rabat może zostać wykorzystany tylko przy wyborze płatności przelewem.
 4. Dokonywanie płatności:
  4.1.   Płatność przelewem – przed dokonaniem płatności Uczestnik zobowiązany jest odjąć kwotę rabatu od wartości zamówienia.
  4.2.   Płatność za pobraniem - nie ma możliwości naliczenia rabatu.
  4.3.   Płatność Dotpay - nie ma możliwości naliczenia rabatu.
 5. Po wykorzystaniu rabatu, odpowiednia liczba punktów, równa kwocie wykorzystanego upustu, zostanie odjęta od sumy punktów zebranych przez Uczestnika.

§ 4
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego medipage.pl

 


Pliki do pobrania:

Regulamin programu lojalnościowego - pobierz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl